.broken_link, a.broken_link { text-decoration: line-through; }

Verksamheten har upphört

Tack för den här tiden!